Sinus lift
Sinus lift to nic innego jak podniesienie dna zatoki szczękowej. Jest to zabieg chirurgiczny polegający na wytworzeniu odpowiedniej grubości kości w odcinkach bocznych szczeki aby moc umieścić w późniejszym czasie implanty.
W miejscu, które chcemy zrekonstruować, zostaje umieszczony specjalny materiał, którym jest liofilizowany preparat kostny, syntetyczny materiał kościozastępczy lub kość własna pacjenta, pobrana w przeszczepie autogennym.
Stosujemy dwie metody:

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą wchodzimy do zatoki z otworu bocznego i umieszczamy w jej dnie materiał kościozastępczy lub tkankę kostna. Największą korzyścią metody otwartej jest możliwość podniesienia dna zatoki w znacznie większym zakresie mamy pełna dostępność do zatoki i pełna kontrola wzrokowa pola zabiegowego.
 
 
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą
stosujemy ją w sytuacji, gdy trzeba podnieść dno zatoki szczękowej w niewielkim zakresie. Nie otwiera się wówczas zatoki. Wykorzystuje się otwory wywiercone w kości pod wprowadzane implanty i przez nie wprowadza materiał kostny lub kościozastępczy.

Zaletą metody zamkniętej jest mniejsza inwazyjność, szybszy czas gojenia i wprowadzenie implantów podczas tego samego zabiegu.

Zalecenia:

 • 3 godziny należy bezwzględnie: nie pić, nie jeść, nie palić
 • nie płukać ust przez 24 h
 • szczotkować dokładnie zęby ale ostrożnie
 • ból może się utrzymywać po ustąpieniu znieczulenia
 • obrzęk tkanek miękkich może utrzymywać się 4-5 dni dlatego też należy stosować zimne okłady
 • może występować utrudnione otwieranie ust i może utrzymywać się do 10 dni
 • może pojawić się zasinienie tkanek i może utrzymywać się do 10 dni
 • nie wolno spożywać alkoholu ani palić papierosów
 • nie wolno pic napojów przez słomki rurki
 • nie wykonywać żadnych ćwiczeń siłowych unikać nadmiernego wysiłku
 • nie dotykać miejsc po zabiegu
 • nie wolno dmuchać przez nos do 7 dni
 • kichać należy przez otwarte usta
 • zlecone leki zażywać

Odwiedzin: 2643
Tworzenie stron: SOOM-IT